Prasy mechaniczne – wykorzystanie w przemyśle

Prasy mechaniczne – wykorzystanie w przemyśle

Prasy mechaniczne to popularne maszyny wykorzystywane w obróbce plastycznej. Jakie wyroby można uzyskać za pośrednictwem pras mechanicznych i w jakich branżach jest największy popyt na wskazane urządzenia? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych odpowiedzi.

Główne branże wykorzystujące potencjał pras mechanicznych i podstawowe wyroby

Prasy mechaniczne służą w sektorze motoryzacyjnym, w standardowej produkcji wyrobów domowych, w branży elektronicznej, przy budowie maszyn specjalistycznych. Dodatkowo prasy mechaniczne sprawdzają się w segmencie precyzyjnym i w dziale galanterii metalowej. Prasami mechanicznymi wytwarza się części ciągników, samochodów, oprawki do żarówek, garnki, klasyczne naczynia. Inne wyroby to guziki, a nawet skomplikowane zestawy do obrabiarek. Prasy mechaniczne posiadają ogromną wszechstronność zastosowań. Na rynku występuje kilkadziesiąt rodzajów pras, a większość z nich jest sklasyfikowana w odpowiednich normach.

Optymalizacja pracy prasy mechanicznej – najważniejsze wskaźniki

Przy analizie funkcjonalności pras mechanicznych należy brać pod uwagę nacisk nominalny (ogólna siła urządzenia), ilość skoków suwaka liczony w minutach (niezbędne przy analizie wydajności w procesie technologicznym, wskaźnik najważniejszy podczas automatyzacji produkcji), a także odległość pomiędzy prowadnicami i wysięg (optymalizacja przestrzeni roboczej).

Podstawowe rodzaje pras

Klasyczny podział pras mechanicznych to prasy ogólnego przeznaczenia (np. śrubowe i korbowe), specjalizowane (np. do krawania i przeznaczone do wyginania elementów) i specjalne (wykorzystywane w mennicach, np. do bicia monet).

W sektorze obróbki plastycznej prasy mechaniczne to najpopularniejsze urządzenia, pracujące najczęściej w sposób zautomatyzowany. Cięcie na prasach CNC cechuje duża uniwersalność, co pozwala wykorzystać prasy mechanicznie praktycznie we wszystkich nowoczesnych działach gospodarki. Czy teraz rozumiesz potencjał pras mechanicznych?