Jak właściwie pracować z obrabiarką do metali?

Jak właściwie pracować z obrabiarką do metali?

Obsługa maszyn do obróbki metali wymaga od pracownika podjęcia określonych działań zabezpieczających miejsce wykonywania obowiązków zawodowych. Źle przystosowanie stanowisko pracy zagraża nie tylko operatorowi, ale całej kadrze. Jak zatem właściwie posługiwać się obrabiarkami?

Czynności zabezpieczające pracę przy obrabiarkach

Przede wszystkim należy ocenić stan techniczny sprzętu przed każdym użyciem i zwrócić uwagę na problem przypadkowych włączeń, które stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń wśród niewykwalifikowanej kadry. Nigdy nie pracuj z obrabiarką, która nie posiada dodatkowego osprzętu do usuwania wiórów. Warto zaznaczyć, że nawet przy właściwym wykorzystaniu maszyn niektóre elementy obrabianych produktów mogą dostać się do wewnętrznego mechanizmu. Z tego powodu zaleca się cyklicznie przeglądy i czyszczenie obrabiarek zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Większość obrabiarek posiada różnorodne uchwyty. Po ich umieszczeniu wypada sprawdzić stabilność. Właściciele obrabiarek muszą zadbać również o osłony, ponieważ wióry rozsypują się na duże odległości bez blokady. Często to ostre elementy, dlatego ustawienie obrabiarki z dala od reszty pracowników to dobry pomysł.

Próbne uruchomienie i dodatkowe szkolenia BHP mile widziane

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac uruchamiaj obrabiarkę na próbę i obowiązkowo ochraniaj ciało odzieżą roboczą zgodną ze standardowymi zaleceniami BHP. Niestety często do pracy przy obrabiarkach dopuszcza się osoby niedoświadczone. Nawet niewielki błąd i wciągnięcie ręki do maszyny bywa tragiczne w skutkach. Dodatkowe szkolenia BHP w tym obszarze nie zaszkodzą.