Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli inteligentna produkcja

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli inteligentna produkcja

Przemysł 4.0 łączy metody produkcji z najnowocześniejszą technologią informacyjną i komunikacyjną. Siłą napędową jego rozwoju jest szybko rosnąca cyfryzacja zarówno gospodarki jaki i społeczeństwa, przez co zmienia się przyszłość produkcji i pracy, a inteligentne fabryki wyznaczają czwartą rewolucję przemysłową. Wydajność produkcji ulega poprawie, zwiększa się konkurencyjność przemysłu oraz elastyczność produkcji.

Automatyzacja i nowe technologie, a przyszłość przemysłu

Automatyzacja i nowe technologie, a przyszłość przemysłu

Przemysł 4.0 przekształci projektowanie, produkcję, obsługę, serwis produktów i systemów produkcyjnych. Łączność i interakcja pomiędzy częściami, maszynami i ludźmi sprawią, że systemy produkcyjne będą szybsze i bardziej wydajne. Produkcja zostanie przekształcona z pojedynczych zautomatyzowanych elementów do w pełni zintegrowanych, zautomatyzowanych urządzeń, które potrafią się ze sobą komunikować przez co zwiększają elastyczność, szybkość, produktywność i jakość.

Przemysł 4.0 i ekonomia produkcji

Przemysł 4.0 i ekonomia produkcji

Specyfika przemysłu zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich dziesięcioleciach od czasu rewolucji technologicznej i komunikacyjnej ICT, która zapoczątkowała erę przemysłu 4.0. W ramach tego komputery i maszyny są połączone przez internet, dane oraz ich analiza, czyli big data tworzone są za pomocą automatycznych czujników identyfikacyjnych. Dane przechowywane w fizycznie oddzielonych miejscach są szybko przetwarzane i […]