Przemysł 4.0 i ekonomia produkcji

Przemysł 4.0 i ekonomia produkcji

Specyfika przemysłu zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich dziesięcioleciach od czasu rewolucji technologicznej i komunikacyjnej ICT, która zapoczątkowała erę przemysłu 4.0. W ramach tego komputery i maszyny są połączone przez internet, dane oraz ich analiza, czyli big data tworzone są za pomocą automatycznych czujników identyfikacyjnych. Dane przechowywane w fizycznie oddzielonych miejscach są szybko przetwarzane i analizowane przez liczne komputery stosowane w produkcji. 

Większe możliwości produkcyjno – przemysłowe

Z punktu widzenia biznesowego, przemysł 4.0 pozwala na tworzenie nowych koncepcji i metod zarządzania w celu uzyskania efektów synergii w różnych branżach, które współpracują na tej samej płaszczyźnie biznesowej lub w tym samym systemie. Z tego powodu nie tylko makroekonomia, ale także gospodarka, w tym zarządzanie na poziomie operacyjnym, znalazło się w obliczu wielkiego wyzwania. Aby zachować konkurencyjność, konieczne jest przyjęcie przez firmy nowych metod innowacji, produkcji, zaopatrzenia i logistyki.  Cele tej kwestii dotyczą następujących podstawowych kwestii ekonomiki produkcji, obejmujących cały proces produkcji zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0:

  • Zmieniająca się rola innowacji, produkcji, logistyki i procesów usługowych
  • Kluczowe technologie zarządzania, które wzmacniają gospodarkę produkcyjną
  • Skuteczne metody integracji przepływów fizycznych, przepływów informacji i przepływów finansowych
  • Metody jakie firmy stosują w celu opracowania innowacyjnego podejścia podejścia do zarządzania swoimi procesami operacyjnym
  • Metody, za pomocą których firmy wykorzystują internet rzeczy (IoT) i cyfryzację, w celu uzyskania konkurencyjności
  • Metody za pomocą których firmy wykorzystują Big Data w celu poprawy wydajności produkcji i usług
  • Wpływ przemysłu 4.0 na projektowanie systemów produkcyjnych i usługowych oraz miejsca pracy

Automatyzacja, a korzyści długoterminowe

Korzyści produkcyjne i ekonomiczne w tym przypadku nie ograniczają się do jednorazowego warunku produkcji, ale mogą być optymalizowane według globalnych sieci adaptacyjnych i samo organizujących się jednostek produkcyjnych, należących do więcej niż jednego operatora. Dzięki wdrożeniu przemysłu 4.0 firma osiąga szybki zwrot z inwestycji. cyfryzacja produkcji daje możliwość wprowadzenia rygorystycznego zarządzania jakością i kontrolą, zarówno dla własnych produktów, jak i dostawców oraz odbiorców.

Więcej informacji w serwisie zrobotyzowany.pl.