Automatyzacja i nowe technologie, a przyszłość przemysłu

Automatyzacja i nowe technologie, a przyszłość przemysłu

Przemysł 4.0 przekształci projektowanie, produkcję, obsługę, serwis produktów i systemów produkcyjnych. Łączność i interakcja pomiędzy częściami, maszynami i ludźmi sprawią, że systemy produkcyjne będą szybsze i bardziej wydajne. Produkcja zostanie przekształcona z pojedynczych zautomatyzowanych elementów do w pełni zintegrowanych, zautomatyzowanych urządzeń, które potrafią się ze sobą komunikować przez co zwiększają elastyczność, szybkość, produktywność i jakość.

Postęp technologiczny, a zmiany w całym systemie produkcji

Postęp technologiczny spowodował gwałtowny wzrost w przemyśle wytwórczym, największy od zarania rewolucji przemysłowej. Najpierw silnik parowy, następnie zasilane elektrycznie fabryki w XIX wieku, doprowadziły do rozwoju masowej produkcji na początku XX wieku. W latach siedemdziesiątych przemysł zaczął być automatyzowany, po czym zaczęto wdrażać technologie informatyczne, komunikację mobilną i e-handel. Obecnie znaleźliśmy się się w fazie czwartej fali postępu technologicznego, nowej cyfrowej technologii przemysłowej znanej jako przemysł 4.0, który jak spodziewają się analitycy przyniesie wiele korzyści na różnych obszarach, do których należy zaliczyć:

Wydajność

W ciągu następnych lat przemysł 4.0 będzie obejmować coraz większą liczbę firm, zwiększając produktywność we wszystkich sektorach produkcyjnych.

Wzrost przychodów

Zapotrzebowanie producentów na nowoczesny sprzęt i nowe aplikacje danych, a także popyt konsumencki na szerszą gamę coraz bardziej spersonalizowanych produktów, spowoduje dodatkowy wzrost przychodów

Wzrost zatrudnienia

Wzrost produkcji doprowadzi do wzrostu zatrudnienia szczególnie wśród wykwalifikowanych automatyków i inżynierów. Trend w kierunku większej automatyzacji może jednak spowodować zatrudnienie nisko wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują proste, powtarzalne zadania. Jednocześnie rosnące wykorzystanie oprogramowania, łączności i analityki zwiększy zapotrzebowanie na pracowników z kompetencjami w zakresie rozwoju oprogramowania i branży IT.

Transformacja procesów i systemów produkcyjnych będzie miała wpływ na cały łańcuch produkcji od projektu produktu do jego sprzedaży, a nawet obsługi po sprzedażowej. Wzdłuż całego łańcucha procesy produkcyjne zostaną zostaną zoptymalizowane za pomocą zintegrowanych systemów informatycznych, w rezultacie czego dzisiejsze linie produkcyjne zostaną zastąpione w pełni zautomatyzowanymi, zintegrowanymi liniami montażowymi.