Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli inteligentna produkcja

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli inteligentna produkcja

Przemysł 4.0 łączy metody produkcji z najnowocześniejszą technologią informacyjną i komunikacyjną. Siłą napędową jego rozwoju jest szybko rosnąca cyfryzacja zarówno gospodarki jaki i społeczeństwa, przez co zmienia się przyszłość produkcji i pracy, a inteligentne fabryki wyznaczają czwartą rewolucję przemysłową. Wydajność produkcji ulega poprawie, zwiększa się konkurencyjność przemysłu oraz elastyczność produkcji.

Nowe technologie wyznacznikiem nowych norm

Podstawę technologiczną zapewniają inteligentne, połączone cyfrowo systemy, które w znacznym stopniu umożliwiają samodzielne zarządzanie procesami produkcyjnymi.  W przemyśle 4.0 ludzie, maszyny, urządzenia, systemy logistyczne i produkty komunikują się i współpracują ze sobą. Procesy produkcyjne i logistyczne są inteligentnie zintegrowane, dzięki czemu produkcja staje się bardziej wydajna i elastyczna.

Ułatwia to tworzenie łańcuchów wartości obejmujących wszystkie etapy cyklu życia produktu – od początkowego pomysłu na produkt, jego rozwoju, produkcji, użytkowania i konserwacji aż po recykling. W ten sposób klient może poznać wszystkie etapy „życia” produktu. Umożliwia to firmom łatwiejsze niż dotychczas wytwarzanie produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Tego rodzaju podejście do produkcji i tworzenie produktów może w niedługim czasie stanowić nową normę. Jednocześnie koszty produkcji mogą zostać zmniejszone pomimo jej indywidualizacji.

Tworzenie sieci firm w łańcuchu dostaw umożliwia optymalizację nie tylko poszczególnych etapów produkcji, ale całego procesu. Kompleksowe informacje w czasie rzeczywistym pozwalają firmom wcześnie zareagować na dostępność niektórych surowców. Procesy produkcyjne mogą być kontrolowane poza granicami firmy w celu oszczędzania zasobów i energii.

Kluczowe zagadnienia organizacyjne

Cyfryzacja przemysłu i gospodarki nie tylko zmienia procesy tworzenia, ale także pozwala stworzyć nowe modele biznesowe i nowe perspektywy dla pracowników. Inteligentne, cyfrowe procesy produkcyjne stwarzają ogromne możliwości szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ponieważ gospodarka staje się bardziej zdigitalizowana, liczba interfejsów między różnymi podmiotami wzrośnie. Dlatego jednolite standardy dla różnych sektorów przemysłu, bezpieczeństwo IT i ochrona danych odgrywają tutaj kluczową rolę, podobnie jak kwestie dotyczące sposobu organizacji pracy w przyszłości.

 

Więcej informacji: serwis automatyzacji i robotyzacji przemysłu – zrobotyzowany.pl.